Turniej Jednego Wiersza o Złote Pióro Iłły

16 września w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance po raz drugi odbył się finał Turnieju Jednego Wiersza o Złote Pióro Iłły. Uczestnicy oraz zaproszeni goście wzięli także udział w spotkaniu autorskim z Tadeuszem Wyrwą-Krzyżańskim.

Do Turnieju przystąpiło 15 autorów wierszy, spośród których jury w składzie: Jerzy Grupiński (poeta, krytyk literacki) oraz dr hab. Jerzy Borowczyk (historyk literatury z Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu) przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

nagroda główna:

Elżbieta Panert-Mumot za wiersz pt. „Nazaretanki”

wyróżnienia:

Izabela Gajowa (wiersz pt. *** [„Czy daleko odejdziesz…”]

Anna Gartych (wiersz pt. „Upadamy”)

Monika Pertek-Koprowska (wiersz pt. „Wizyta”)

Robert Jacek Pikuła (wiersz pt. „List do syna wygnańca z zapomnianego ogrodu (wg starej fotografii)”

Elżbieta Wasyłyk (wiersz pt. „Curriculum vitae”)

Ponadto wyróżnienie za wiersz o tematyce regionalnej otrzymał Stanisław Chutkowski za utwór pt. „Pióra jesiennych wierszy”. Nagroda w głosowaniu publiczności w postaci cennej publikacji książkowej trafiła do Karoliny Kubilus za wiersz „Koniec…”. Jury podkreśliło wysoki poziom Turnieju oraz wyraziło nadzieję na jego kontynuację, a także na opublikowanie nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

Finał Turnieju swoją obecnością uświetnił Tadeusz Wyrwa-Krzyżański, pilski poeta, prozaik, ilustrator, grafik, wydawca, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autor 48 książek, laureat nagród: Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich im. Wilhelma Macha za najlepszy debiut w prozie, im. Stanisława Piętaka, Medalu Nowej Sztuki, nagrody „Czerwonej Róży” – Pierścień, nagrody II stopnia Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody UNESCO przyznawanej z okazji Światowego Dnia Poezji. W 2006 roku otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Tegoroczny Turniej został zrealizowany w ramach projektu „Posmakuj poezji” dofinansowanego z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Poniżej prezentujemy tekst zwycięskiego wiersza:

Elżbieta Panert-Mumot

Nazaretanki

miasto w koronie krwawych ogni

bólem wojny dojrzałe

jest jak spopielałe serce

Nowogródka

jak chwila bez imienia

w której rozstrzelano

Siostry Nazaretanki

zielony smutkiem las

tę historię zapisał na liściach

choć nie rozumie dlaczego

w dziewięć kobiet

lodowata wlała się

 nadzieja nieba

 w mroku utkanych kul

męczeńska śmierć zastygła

i ciemność zamarła o świcie

zakuta w wieczny sen

PD

 

 

Przejdź do treści