Warsztaty epistolograficzne

We wrześniu uczniowie Szkoły  Podstawowej Nr 1 im. J. Słowackiego  w Trzciance wzięli udział w warsztatach epistolograficznych . Zajęcia były prowadzone przez Stowarzyszenie Laboratorium Słowa, działające przy Bibliotece Publicznej.

Entuzjazm do pracy rozbudziło odczytanie listów znanych osobistości ze świata polityki, filmu, muzyki  czy popkultury, ale również najpiękniejszych przykładów korespondencji w literaturze polskiej. Młodzież  obejrzała prezentację ze specjalnym komentarzem, zapoznała się z budową listu, poznała jego historię  i podstawowe zasady dotyczące  epistolografii, jednak przede wszystkim  przekonała się, że pisanie listów to ciekawa i wciąż przydatna rzecz.  Podczas  pierwszej części zajęć uczniowie pisali i wysyłali listy do swoich kolegów, które odczytano podczas kolejnego  spotkania.  Ostatni warsztat został poświęcony pisaniu listów do rodziców. Młodzi ludzie przedstawili w nich problemy, które są dla nich ważne w relacjach z nimi. Dzięki temu mogli przekazać im to wszystko, co nie zawsze łatwo powiedzieć wprost.  Poprzez kompilację tych wiadomości powstał jeden list, którego kopie otrzymali rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzciance w czasie ostatniego zebrania. Treść tego wyjątkowego listu powinna trafić nie tylko do rodziców uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach, powinna stanowić lekturę dla  większości matek i ojców na całym świecie.

Przejdź do treści