Mistrz Pięknego Czytania

46 uczniów klas IV i V naszego powiatu wzięło udział w zmaganiach  o tytuł  „Mistrza Pięknego Czytania” w zorganizowanym 7 listopada  przez Bibliotekę Publiczną w Trzciance  Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania „Legendy Czarnkowsko-Trzcianeckie”. 

W tym roku konkurs odbył się w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnkowie.  Pięknie czytające dzieci, ich opiekunów, bibliotekarzy oraz jurorów przywitał dyrektor Biblioteki Publicznej w Trzciance, Włodzimierz Ignasiński.  W pierwszym etapie uczestnicy prezentowali przygotowane wcześniej fragmenty dowolnie wybranych legend naszego powiatu. Zadaniem półfinalistów było odczytanie fragmentu wskazanego przez organizatora. Ocenie podlegała płynność i bezbłędność czytanego tekstu,  prawidłowa dykcja, intonacja, a także ogólny wyraz artystyczny. Podczas obrad komisji konkursowej dzieci miały okazję odwiedzić Muzeum Ziemi Czarnkowskiej,  w którym zapoznały się z historią Czarnkowa. Dla spragnionych słodkości znalazł się również czas na pyszny poczęstunek.

Jury w składzie : Elżbieta Parent – Mumot (trzcianecka poetka), Grażyna Fąferek (kierownik Biblioteki Publicznej w Czarnkowie), Katarzyna Hołyst (menedżer kultury) uhonorowało następujące osoby:

Mistrz Pięknego Czytania – Weronika Kapela
(Trzcianka, Zespół Szkół Katolickich),
Wyróżnienie Specjalne – Gaja Michalska (Czarnków, SP 2),
Wyróżnienie – Bartosz Waśko (Czarnków, Biblioteka Publiczna – Filia nr 2),
Wyróżnienie – Alicja Matkowska (Trzcianka, SP2).

Biblioteka Publiczna w Trzciance serdecznie gratuluje zwycięzcom i wszystkim uczestnikom Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania „Legendy Czarnkowsko – Trzcianeckie” oraz dziękuje za pomoc i gościnę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czarnkowie.

KH

Przejdź do treści