Telewizja i internet – pomagają czy szkodzą?

Czy telewizja i internet są dla dzieci zagrożeniem, czy wspomagają ich rozwój?  Nad taką tezą dyskutowali uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej w Siedlisku wraz z polonistką, panią Mirosławą Orłowską podczas debaty, która odbyła się 1 marca w bibliotece filialnej.

Temat dyskusji wiązał się również z Obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole. Na wstępie uczestnicy zapoznali się z definicją słowa debata. Klasy zostały wcześniej podzielone na grupy zwolenników oraz przeciwników tezy. Głos w debacie należał do wcześniej wytypowanych uczniów, którzy pod opieką bibliotekarki przygotowywali wystąpienia i plakaty. Po wysłuchaniu wszystkich argumentów wywiązała się dyskusja, po której miało miejsce głosowanie.

Zdania były podzielone niemal po równo, jednak ostateczny wniosek, jaki nasunął się podczas podsumowania to taki, że w dzisiejszym świecie życie bez mediów jest praktycznie niemożliwe. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nieumiejętne korzystanie z telewizji oraz internetu może przynieść negatywne, a czasem wręcz tragiczne skutki. Należy zatem znaleźć „złoty środek” korzystając z mediów.

PD

Przejdź do treści