Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”

7 września Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance wraz z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną zorganizowały Narodowe Czytanie. W tym roku zaproszeni goście, m.in.  Ioana Diaconu-Muresan z Cluj-Napoca w Rumunii,  przeczytali „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Narodowe Czytanie jest ogólnopolską akcją, która została zapoczątkowana w 2012 roku. W jej ramach zostało już przeczytanych wiele dzieł literatury narodowej, m.in. „Pan Tadeusz” Adama  Mickiewicza, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza czy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance wraz z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną włączyły się do akcji już po raz szósty. W tym roku na Placu pod Platanem, wśród licznie zgromadzonych uczniów z trzcianeckich szkół podstawowych i średnich, wybrzmiały fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Wspólne czytanie rozpoczęły uczennice Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej. Kolejne fragmenty zaprezentowali zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Grażyna Zozula, zastępca burmistrza Trzcianki, Piotr Urbaniak, podinspektor ds. budowania wizerunku i polityki informacyjnej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, Ioana Diaconu-Muresan, koordynatorka programów Centrum Języka i Kultury Polskiej w Cluj-Napoca, Włodzimierz Ignasiński, dyrektor BPiCK, Dominika Wiśniewska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, Adam Bogrycewicz, redaktor naczelny „Tygodnika Noteckiego”, Tomasz Juckiewicz, dziennikarz TVL Trzcianka. Swoją interpretacją „Przedwiośnia” podzieliły się z zebranymi także uczennice klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, młodzi aktorzy Zespołu Teatralnego LOTKA (Aleksandra Giernalczyk, Zofia Ignasińska, Maciej Czempiński, Krystian Kanclerz, Kacper Malicki), jak również ludzie pióra (Elżbieta Panert-Mumot, Karolina Kubilus, Mieczysław Ślesicki) oraz nauczyciele i bibliotekarze (Monika Łastowska ze Szkoły Podstawowej nr 1, Hanna Kolonista-Kujawska oraz Małgorzata Szadkowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Małgorzata Światek z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej). Wspólne czytanie zakończył występ  Mariusza Gawrycha oraz Elżbiety Karczewskiej, pracownika Młodzieżowego Domu Kultury. Wszystkim prezentacjom towarzyszyły wspaniałe stroje, nawiązujące do czasów, w których rozgrywała się akcja „Przedwiośnia”.

JN

Organizatorzy dziękują Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance za wypożyczenie strojów wykorzystanych podczas „Narodowego Czytania”.

Przejdź do treści