Wyjazd szkoleniowy do Wrocławia

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance zorganizowała wyjazd szkoleniowy dla bibliotekarzy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego do Wrocławia w ramach projektu „Bibliotekarz – nowe spektrum działania” z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2018.

W wyjeździe szkoleniowym, który odbył się 27/28 września, wzięło udział kilkudziesięciu bibliotekarzy z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Program obejmował wizyty studyjne we wrocławskich bibliotekach. Uczestnicy szkolenia odwiedzili m.in.  Filię nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej, która mieści się w budynku Dworca Głównego, Filię nr 58 – „Mediatekę”, Filię nr 13, czyli Centrum Innowacji „Przejście” oraz Dolnośląską Bibliotekę Publiczną. Metody pracy z czytelnikiem, innowacyjne formy działalności oraz ciekawe rozwiązania architektoniczne zastosowane w poszczególnych placówkach były głównym tematem rozmów między bibliotekarzami z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego a ich wrocławskimi kolegami. Kolejny dzień pobytu we Wrocławiu poświęcony został na wizytę
w Filii nr 5 „Grafit” MBP oraz w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym „Fama”, których pracownicy wyczerpująco opowiedzieli o swojej działalności oraz zmianach architektonicznych, dzięki którym ich biblioteki stały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla czytelników.

Szkolenie było także świetną okazją, by wraz z przewodnikami zwiedzić piękny Wrocław, poznając jego architekturę, historię i kulturę.

W ramach projektu „Bibliotekarz – nowe spektrum działania” w BPiCK w Trzciance od września do grudnia odbywają się szkolenia, które mają na celu zwiększenie kompetencji zawodowych bibliotekarzy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Projekt dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  z Funduszu Promocji Kultury.

JN

 

 

Przejdź do treści