Senior potrafi – kurs komputerowy


Od 13 do 17 maja w BPiCK w Trzciance trwał kolejny kurs komputerowy „Senior potrafi”.

Pierwszy kurs odbył się w marcu br. i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem osób 50 +. Tak dużym, iż biblioteka postanowiła przeszkolić zainteresowanych zajęciami seniorów jeszcze w maju oraz jesienią.

Osoby, które wzięły udział w majowym kursie poznały podstawy obsługi komputera oraz poruszania się po Internecie. Seniorzy, dzięki zdobytym informacjom sprawniej funkcjonują w wirtualnym świecie, a komputer przestał być niezrozumiałą zagadką, stając się praktycznym narzędziem ułatwiającym codzienne życie.

JN

Przejdź do treści