Książka na telefon

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, z dniem 3 listopada 2020 roku BPiCK w Trzciance rozszerza usługi „KSIĄŻKA NA TELEFON”, kierowane do mieszkańców Gminy Trzcianka.

Wykonujący te usługi pracownicy BPiCK będą zaopatrzeni w maseczkę i rękawiczki, a odwiedzany czytelnik jest zobowiązany do założenia na czas wizyty pracownika maseczki. Zwracane do biblioteki książki będą podlegać kwarantannie.

Czytelnicy chcący skorzystać z usługi, składają zamówienia telefonicznie, dzwoniąc do BPiCK
pod numer tel. 67 216 33 59 lub kom. 780 050 083, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00.

Pracownicy przygotują zbiory, kierując się wytycznymi zawartymi w zgłoszeniach. Będą odwiedzali czytelników raz w tygodniu: w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 15.00 lub innym uzgodnionym indywidualnie terminie. Pracownicy BPiCK podczas odwiedzin będą wyposażeni w identyfikatory.
Osobami chcącymi skorzystać z usługi mogą być osoby posiadające kartę biblioteczną, a także takie, które  nie są użytkownikami Biblioteki. Wówczas takie osoby mogą samodzielnie zarejestrować się poprzez stronę www.biblioteka-trzcianka.pl lub podczas pierwszej wizyty pracownik BPiCK
na podstawie dowodu osobistego dokona zapisu nowego czytelnika.

Przejdź do treści