Ruszyła budowa kina plenerowego

Ruszają prace związane z operacją pt. „Stworzenie kina plenerowego nad jeziorem Sarcze w Trzciance.” Roboty budowlane obejmować mają: dostosowanie przestrzeni dla niepełnosprawnych i obniżonej sprawności ( montaż barierek, grodzenia przy ścieżkach i chodnikach), montaż małej infrastruktury w postaci ławek, kosza na śmieci i kwietników oraz parkingu dla rowerów.

Kino plenerowe powstaje przy wsparciu środków unijnych. Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności obszaru NGR poprzez stworzenie kina plenerowego nad jeziorem Sarcze obejmującego zakup projektora, ekranu projekcyjnego oraz leżaków, jak również adaptacja przestrzeni i poprawa dostępu mieszkańców Trzcianki i całego obszaru NGR do innowacyjnej publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Przejdź do treści