Mamy to! Zakończyliśmy operację pt. „Stworzenie kina plenerowego nad jeziorem Sarcze w Trzciance.”

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności obszaru NGR poprzez stworzenie kina plenerowego nad jeziorem Sarcze obejmującego zakup projektora, ekranu projekcyjnego oraz leżaków, jak również adaptacja przestrzeni i poprawa dostępu mieszkańców Trzcianki i całego obszaru NGR do innowacyjnej publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wszystkie zakupy i adaptacja terenu do stworzenia kina plenerowego zostały wykonane.

Wskaźnikiem realizacji celu jest:

1) Liczba nowo utworzonych obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.
Zakres rzeczowy operacji obejmuje
– zakup projektora, ekranu i leżaków do plenerowego kina
– roboty budowlane obejmujące: dostosowanie przestrzeni dla niepełnosprawnych i obniżonej sprawności ( montaż barierek, grodzenia przy ścieżkach i chodnikach), montaż małej infrastruktury w postaci ławek, kosza na śmieci i kwietników oraz parkingu dla rowerów.

Przejdź do treści