Otrzymamy dofinansowanie na realizacje operacji LSR

11 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 10-25.11.2021 r.


Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance złożyła dwa wnioski i oba zostały ocenione pozytywnie pod względem zgodności z LSR oraz zakwalifikowały się do dofinansowania.


W zakresie tematycznym P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej — nabór nr 47/2021, BPiCK w Trzciance otrzyma dofinansowanie w kwocie 76 021,00 zł na realizację operacji pt. „Przystań Kultury – usługi turystyczno-kulturalne w formie mobilnej”.


W zakresie tematycznym P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR — nabór nr 48/2021, BPiCK w Trzciance otrzyma dofinansowanie w kwocie 13 865,00 zł na realizację operacji pt. „Przystań Kultury – cykl wydarzeń turystyczno-kulturalnych nad wodami”.


Więcej informacji już wkrótce!

Przejdź do treści