V Turniej Jednego Wiersza „O Złote Pióro Iłły”

Zapraszamy do udziału w V Turnieju Jednego Wiersza „O Złote Pióro Iłły”.

V Turniej Jednego Wiersza

,,O Złote Pióro Iłły”

I.   Organizator:

 1. Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance.

II.  Cele:

 1. Prezentacja oryginalnej, autorskiej twórczości literackiej.
  1. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i kształcenie umiejętności literackich.
  1. Upowszechnianie aktywności form uczestnictwa w kulturze.
  1. Propagowanie twórczości patronki konkursu – Kazimiery Iłłakowiczówny

III.  Warunki uczestnictwa:

 1. Turniej Jednego Wiersza ma formułę otwartą. Mogą wziąć w nim udział osoby z całej Polski, które ukończyły 15 lat. Tematyka tekstów poetyckich nie jest określona.
  1. Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest dostarczenie organizatorowi
   do  dnia 27 maja  2022r. jednego, dotychczas niepublikowanego i niezgłaszanego do innych konkursów, utworu poetyckiego, wraz z wypełnioną i odręcznie podpisaną Kartą Uczestnika Konkursu.

W przypadku:

 • zgłoszenia mailowego wymagany jest skan odręcznie podpisanej Karty Uczestnika Konkursu
 • zgłoszenia przesłanego pocztą, decyduje data wpływu

IV.  Rozstrzygnięcie:

 1. Lista osób zakwalifikowanych do finału zostanie zamieszczona na stronie internetowej biblioteki najpóźniej do 3 czerwca 2022r.
  1. Finał Turnieju odbędzie się 9 czerwca 2022r. o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej
   i  Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22.
  1. Finaliści zostaną zaproszeni do Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, aby osobiście zaprezentować swój wiersz.
  1. Finaliści zobowiązani są, w przypadku nieobecności podczas rozstrzygnięcia Turnieju,
   do przesłania organizatorowi nagrania prezentacji utworu poetyckiego. Prezentacja powinna być nagrana przez autora utworu w pliku filmowym dobrej jakości, przy użyciu aparatu fotograficznego, kamery lub telefonu komórkowego.

V. Jury, nagrody i wyróżnienia:

1.    W skład Jury powołanego przez organizatora wejdą profesjonaliści z zakresu literatury, promocji kultury itp.

 • Jury przyznaje Nagrodę Główną Turnieju i Wyróżnienia.

3.    Nagrodą Główną Turnieju jest statuetka oraz nagroda  rzeczowa o wartości 500 zł
(pięćset złotych).

VI.    Informacje dodatkowe:

 1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
  1. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży, noclegów i wyżywienia.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

VII.    Adres organizatora:

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny

ul. Sikorskiego 22, 64-980 Trzcianka

Tel. 67 216 33 59

e-mail: turniejwiersza@wp.pl

z dopiskiem: “Turniej Jednego Wiersza”

V-Turniej-Jednego-Wiersza-Regulamin-2022

V-Turniej-karta-uczestnika

Przejdź do treści