Zapraszamy na szkolenie – Wychowawca Wypoczynku

Termin: 27-29.06.2022 r.
Miejsce: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury, przy ul Sikorskiego 22 w Trzciance.
Koszt od os.: 180 zł.
Zapisy pod numerem: 668 851 354.


Cel: Przygotowanie słuchaczy do pracy wychowawcy wypoczynku poprzez zapoznanie ich z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności: ze sposobami organizacji zajęć; zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy; wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku.


Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń.

Przejdź do treści