Nabór ofert na projekty inicjatyw do realizacji w CIS

Nabór ofert na projekty inicjatyw do realizacji w CIS

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance w partnerstwie z gminą Trzcianka ogłasza nabór ofert kierowany do Podmiotów Ekonomii Społecznej  na projekty inicjatyw do realizacji w Centrum Integracji Społecznej

Ideą powstania Centrum Integracji Społecznej jest stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw i projektów, zmierzających do aktywizacji i integracji różnych grup społecznych, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem.

Celem naboru jest stworzenie kompleksowej oferty inicjatyw, na rok 2021, o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Proponowane inicjatywy winny uwzględniać przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizację społeczną poprzez rozwój różnorodnych usług społecznych.

Podmioty Ekonomii Społecznej, których oferty inicjatyw społecznych zostaną wyłonione w naborze na rok 2021, otrzymają niezależny dostęp do przestrzeni biurowych zorganizowanych w formule open-space w budynku Centrum Integracji Społecznej oraz możliwość wykorzystania do realizacji proponowanych działań części wspólnych obiektu, zgodnie z harmonogramem uzgadnianym z zarządcą CIS. Działalność zakwalifikowanych PES będzie corocznie ewaluowana z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy, natomiast w przypadku zwolnienia przestrzeni nastąpi ogłoszenie nowego naboru.

Terminy i warunki składania ofert:

Czytaj dalejNabór ofert na projekty inicjatyw do realizacji w CIS

?
Katalog Online
?
BIP Miasta i Gmina Trzcianka
?
?
Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka
Skip to content