Biblioteki powiatu

 

BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU
CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO
(stan na dzień 31.12.2019r.)

Sieć bibliotek tworzy ogółem :

28 bibliotek, w tym 20 filii bibliotecznych

 

Stan księgozbioru ogółem :

304 175 jednostek inwentarzowych, w tym:

Zarejestrowano ogółem :

 12 579 czytelników

 Liczba wypożyczeń :

275 401 wypożyczenia na zewnątrz

Zarejestrowano ogółem :

247 522 odwiedzin w bibliotece

 

Zakup woluminów na 100 mieszkańców :

10,78

Liczba zakupionych książek ogółem :

9 343 książek

w tym ze środków organizatora

6 323 książek

w tym ze środków MKiDN

3 016 książek

Przejdź do treści