Biblioteki powiatu

BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU
CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO
(stan na dzień 31.12.2016r.)

 

Sieć bibliotek tworzy ogółem :

28 bibliotek, w tym 20 filii bibliotecznych

Stan księgozbioru ogółem :

356 133  jednostek inwentarzowych, w tym:

Zarejestrowano ogółem :

 12 840 czytelników

 Liczba wypożyczeń :

274 829  wypożyczenia na zewnątrz

Zarejestrowano ogółem :

210 893  odwiedzin w bibliotece

Zakup woluminów na 100 mieszkańców :

9,6

Liczba zakupionych książek ogółem :

8380 książek

w tym ze środków organizatora

5476 książek

w tym ze środków MKiDN

2904 książek

Skip to content