Chór Pasjonata BPiCK


Chór Pasjonata powstał 3 maja 2005 roku z inicjatywy wielu osób m.in. ówczesnego
proboszcza ks. Zbigniewa Wala Ms oraz ks. Jacka Sokołowskiego Ms.
Jest to chór mieszany, składający się z głosów żeńskich – sopran, alt oraz głosów męskich –
tenor, bas. Dyrygentem i opiekunem chóru jest Bartosz Śliwiński, który był jedną z pięciu
osób nominowanych do Nagrody im. Ireny Maculewicz-Żejmo dla zasłużonego instruktora
zaangażowanego w propagowanie pieśni religijnej.
W ciągu 10 lat istnienia chór uświetniał uroczystości kościelne i państwowe. Brał również
udział w koncertach wyjazdowych w Lubaszu z okazji Dnia Pieśni i Muzyki, w Krakowie,
Częstochowie oraz w koncertach kolęd w Człopie, Krzyżu, Wieleniu, Pile i w Trzciance.
Ostatnio swoim śpiewem uświetniał mszę św. na spotkaniu leśników w Goraju.
W roku 2010 chór zajął 1 miejsce w eliminacjach do XXI Festiwalu Pieśni Religijnej im. Jana
Pawła II „Cantate Domino” i zdobył wyróżnienie na konkursie głównym w Koszalinie
W repertuarze chóru znajdują się pieśni sakralne oraz świeckie. Od początku lutego 2010
roku Chór Pasjonata działa pod patronatem Trzcianeckiego Domu Kultury, obecnie Biblioteki
Publicznej i Centrum Kultury.
Zajęcia mają na celu:
– kształtowanie głosu mistrzów śpiewu i umiejętności posługiwania się nim,
– kształtowanie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno-emisyjnej,
– wyposażenie mistrzów śpiewu w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie
śpiewu,
– wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania pieśni chóralnej i kształcenie
umiejętności nadawania pieśni indywidualnego wyrazu interpretacyjnego,
– rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez prawidłowy dobór i wykonywanie repertuaru
okolicznościowego,
– wdrażanie mistrzów śpiewu do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystywania czasu
wolnego,
– kształcenie umiejętności współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za poziom i wyniki
jego działalności,
– dostarczanie przeżyć estetycznych szerokim kręgom odbiorców,
– tworzenie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, bezinteresownego działania,
procesu twórczego – wysiłku i radości towarzyszących twórczej aktywności,
– umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki,
– przyczynienie się do wzbogacenia życia kulturalnego miasta, powiatu i województwa,
– opanowanie różnorodnego repertuaru kościelnego i świeckiego,

– przygotowanie chóru do różnego rodzaju imprez środowiskowych,
– przygotowanie chóru i solistów do konkursów, festiwali i przeglądów muzycznych.
Dyrygent: Bartosz Śliwiński
spotykamy się: poniedziałki i czwartki od 17:00 do 19:00
salki przy Parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance.

kontakt: 514 081 673

Przejdź do treści