Klub czytających rodzin

Na kolejne spotkanie

Klubu Czytających Rodzin

Biblioteka niejednokrotnie włączała się w kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”, poprzez szereg imprez promujących głośne czytanie najmłodszym oraz dobrą literaturę skierowaną do tej szczególnej grupy odbiorców. Tym razem zaprosiła dzieci wraz z ich rodzicami do uczestniczenia w spotkaniach Klubu Czytających Rodzin, będącego częścią kampanii CPCD. Ideą takiego klubu jest nie tylko wspólne, rodzinne czytanie, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń związanych z lekturami, polecanie książek oraz wzajemne inspirowanie się i informowanie o ciekawych książkach.

Dotychczasowe spotkania KLUBU CZYTAJĄCYCH RODZIN:

W SZALONYM ŚWIECIE PIPPI

ZACZYTANI W PAJĘCZEJ SIECI

KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN W PARKU 1. MAJA

PUCHATY JUBILAT

CZYTANIE w KRATKĘ

POLOWANIE NA BOŻĄ KRÓWKĘ

SPOTKANIE Z ŁUKASZEM WIERZBICKIM

87. URODZINY KUBUSIA PUCHATKA

RODZINY NA START, CZYLI „TROPEM TRZCIANECKICH LEGEND”

PODRÓŻ GĄSIENICZEK Z WIERSZAMI TUWIMA

GĄSIENICZKI I PIRAMIDA DOBRYCH UCZYNKÓW

KSIĄŻKOBUS I LOKOMOTYWA

GĄSIENICZKI MAJĄ JUŻ ROK

KSIĄŻEK CZYTANIE NA WIOSNY POWITANIE

GĄSIENICZKIAUDIOBOOKI

WIZYTA SUPERNIANI

PIERWSZE SPOTKANIE

Regulamin działalności Klubu Czytających Rodzin  „Klub Czytających Gąsieniczek” działającego przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance

  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Klub Czytających Rodzin nosi nazwę „Klub Czytających Gąsieniczek”
 • Siedzibą Klubu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny ul. Sikorskiego 22 64-980 Trzcianka
 • Klub w swojej działalności opiera się na aktywnej, dobrowolnej i społecznej pracy swoich  członków
 • Klub może współpracować z innymi Klubami Czytających Rodzin oraz instytucjami zaangażowanymi w kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” (CPCD)
 • Klub powołano na czas nieokreślony
 • Spotkania odbywają się raz w miesiącu

MISJĄ KLUBU JEST:

 • aktywizacja środowiska rodzin do głośnego czytania
 • integrowanie czytających rodzin  poprzez prowadzenie i promowanie działań edukacyjno-kulturalnych
 • działalność informacyjna w zakresie działania Klubu oraz Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI:

1.    Członkami Klubu Czytających Gąsieniczek mogą być Rodziny, które czytają dzieciom i biorą lub chcą brać udział w kampanii społecznej CPCD.

2.    Członek Klubu ma obowiązek:

 • uczestniczyć w spotkaniach Klubu
 • znać i przestrzegać Regulamin Klubu
 • aktywnie angażować się w działalność Klubu
 • propagować idee Klubu i kampanii społecznej CPCD
 • świadomie i godnie reprezentować Klub

3.    Członek Klubu ma prawo:

 • zgłaszać wnioski przyczyniające się do wzbogacenia działalności Klubu
 • realizować własne pomysły
 • uczestniczyć we wszystkich formach działalności Klubu.
Skip to content