CzytaMisie – cotygodniowe spotkania dla dzieci w wieku 0 – 3 lat, ich rodziców i opiekunów. Kontakt z rówieśnikami uczy dzieci zachowań społecznych, a w przyszłości ułatwia także adaptację przedszkolną. Zabawy zaś pobudzają wyobraźnię i również potrafią wiele nauczyć. Cotygodniowe spotkania są świetną zabawą, ale też okazją do poznawania wspaniałych historii książkowych, rozwoju ruchowego
i manualnego dzieci. To miejsce wymiany doświadczeń i wrażeń z bycia rodzicem. W ramach spotkań proponujemy wspólną zabawę z dziećmi (np. zabawy paluszkowe, plastyczne, zajęcia z instrumentami muzycznymi, nauka prostych wierszyków, piosenek, wyliczanek, „masażyki”, głośne czytanie, itp.)

?
Katalog Online
?
BIP Miasta i Gmina Trzcianka
?
?
Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka
Skip to content