Dział Gromadzenia i Opracowania

– badanie potrzeb czytelniczych

– tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych; katalogowych i bibliograficznych

– kształtowanie organizacji  sieci filii bibliotecznych

– udzielanie pomocy metodycznej, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki niższego stopnia organizacyjnego.

Dział bez dostępu dla czytelnika

Kontakt

Ewa Szczepańska

 

 

 

 

 

Natalia Wójcik

 

 

 

 

 

Tel. 67/ 216-33-59 wew. 13

e-mail: filie@biblioteka-trzcianka.pl

Przejdź do treści