FILIA W NIEKURSKU – Działania

Plan działalności merytorycznej  Biblioteki Filialnej w Niekursku   marzec 2021r.

Godz

Data

Nr

Zadanie
( opis zadania
i opis celu )

Miernik

Przyczyny nieosiągnięcia wartości docelowych. Propozycje działań

Nazwa

Wartość

Docelowa (zakładana)

Rzeczywista

 

Cały miesiąc

1

Wystawy książkowe: autorzy obchodzący rocznice w marcu i ich twórczość

Ilość wystaw

          1

   

15-18

Pogadanki. 

Gł. czyt. codziennie

2

Pogadanki i gł. czytanki : życie i twórczość w/w ; dlaczego obchodzimy Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn – czytanie wierszy i opowiadań , Wiosna tuż, tuż – zwiastuny wiosny-układanie haseł  witających  wiosnę, Międzynarodowy Dzień Teatru.

Ilość pogadanek

Ilość gł. czytań

         

        3

       15

         

   
 

Cały miesiąc

3

Gazetki: Kalendarium rocznic marcowych

Ilość gazetek

1

   

Od 15

Warsztaty w każdą środę, codziennie

4

Prace plastyczne : kreatywne  warsztaty dla dzieci oraz prace tematyczne.

Ilość zajęć plastycznych

25

   

15-18

08.03

11.03

22.03

26.03

5

Imprezy: Święto Kobiet i Mężczyzn, Dzień Sołtysa, Powitanie Wiosny, Dzień Teatru

Ilość imprez

Ilość uczestników

4

20

   

                                                                                    

Anna Olczak – Hałuszczak     

Przejdź do treści