FILIA W RYCHLIKU – Działania

Plan działalności merytorycznej  Biblioteki Filialnej w Rychliku  na miesiąc marzec 2021r.


Godz.

Data

Nr

Zadanie
( opis zadania i opis celu )

Miernik

Przyczyny nieosiągnięcia wartości docelowych. Propozycje działań

Nazwa

Wartość

Docelowa (zakładana)

Rzeczywista


Cały miesiąc

1

Wystawy książkowe:  

 45 rocznica urodzin Elizy Piotrowskiej, 220 rocznica śmierci Ignacego Krasickiego, 

60 rocznica urodzin Martina Widmarka,

Ilość wystaw

          312-14

Codzienne głośne czytanie,

pogadanki

2

Pogadanki i głośne czytanie: Rola kobiety w rodzinie i społeczeństwie, Zwyczaje towarzyszące powitaniu wiosny, Korzyści wynikające z oszczędzania  wody.

Ilość pogadanek 

Ilość głośnych czytań

          3

         11

  Cały miesiąc

3

Gazetki: Dzień Kobiet, Witamy wiosnę w Rychliku, Woda źródłem życia na ziemi

Ilość gazetek

          3Od 13

codziennie

4

Prace plastyczne: Kobieta w społeczeństwie, Wiosna w przyrodzie, Oszczędzam wodę 

Ilość zajęć plastycznych

          612-14

8 marca


19 marca

5

Imprezy: Dzień Kobiet dla dziewczynek w przedszkolu , Powitanie wiosny, Zabawa w teatr ( wszystkie imprezy z przedszkolakami)

Ilość imprez:


Ilość uczestników

          3

         

        3×4013-14

12-13codziennie6

Codzienne czytanie w kąciku ciekawej książki, w starszej i młodszej grupie przedszkolnej. 

        Ilość spotkań


Ilość uczestników

        23          

          

       35×23Przejdź do treści