Opracowywanie zbiorów

– zakup, gromadzenie i opracowanie księgozbioru

– prowadzenie ewidencji zbiorów oraz dokumentacji wpływów i ubytków

– opracowanie rzeczowe księgozbioru

Kontakt

Ewa Szczepańska

Natalia Wójcik

tel. 67 216 -33-59 wew. 13

e-mail: filie@wp.pl filie@biblioteka-trzcianka.pl

Przejdź do treści