Orkiestra Dęta BPiCK

Rozwijamy zamiłowanie do muzykowania oraz umiejętność  gry na instrumentach.   Członkowie orkiestry odczuwają satysfakcję z powierzonych i zrealizowanych zadań artystycznych.

–  Przygotowanie uczniów rozpoczynających naukę gry na instrumencie do pracy w orkiestrze.

– Oprawa muzyczna świąt miejskich i państwowych, np. 11 listopada, 3 marca, Dożynki Gminne i innych wynikających z kalendarza imprez gminnych.

–  Rozwijanie techniki instrumentalnej zapoczątkowanej w trakcie nauki indywidualnej.

–  Kształtowanie wrażliwości na jakość brzmienia zespołu złożonego z różnych grup instrumentów.

–  Rozwijanie poczucia rytmu ,kształcenie słuchu i wyobraźni muzycznej , formowanie gustu artystycznego ucznia.

–  Rozwijanie poczucia dyscypliny i umiejętności gry zespołowej.

–  Kształtowanie umiejętności czytania tekstu muzycznego  i  gry a vista.

–  Stymulowanie zamiłowania uczniów do wspólnego muzykowania kameralnego i zespołowego.

–  Poznawanie różnych utworów orkiestrowych posiadających swój styl  epokowy  i określoną formę muzyczną.

–  Rozwijanie zdolności interpretacyjnych w ramach wspólnie wypracowanej koncepcji uwzględniającej sugestie dyrygenta.

–  Udział w letnich warsztatach muzycznych.

Kapelmistrz: Tomasz Wyrzykowski

Absolwent  Akademii  Muzycznej  im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Dyrygentura Chóralna  oraz  Studiów Podyplomowych z Chórmistrzostwa w Akademii  Muzycznej  im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Nauczyciel  , instruktor , akompaniator , aranżer , kapelmistrz Orkiestry Dętej w Trzciance  oraz  Wieleniu. Wieloletni dyrygent chóru „Cantilena” w  Obornikach. Dyrygent chóru  im. I.J. Paderewskiego w Szamocinie. Klawiszowiec  zespołu   Som  Gorsi .  Współtwórca projektu muzycznego   Rolniczak & Wyrzykowski.

Członek zarządu Nadnoteckiego Związku Chórów i Orkiestr. Za osiągnięcia  w  pracy artystycznej   oraz  dydaktyczno-wychowawczej wyróżniony został  m.in. Srebrną i Brązową Odznaką  Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału  Nadnoteckiego. W 2016 roku odznaczony „ Trzcianecką Sarenką”  – kategoria kultura.  W  2017 roku podczas jubileuszu Chóru „ Cantilena”  został wyróżniony za pracę i zasługi . Przyznano mu medal „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej” . Tomasz Wyrzykowski koncertuje w kraju oraz na terenie Europy  (Niemcy,Norwegia,Ukraina,Włochy,Węgry,Słowacja,Austria,Czechy).

       Ważniejsze wyróżnienia:

– II i III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Dętych,

– GRAND PRIX Międzynarodowych Muzycznych Zmagań Seniorów w Szczecinie z chórem I.J. Paderewskiego z Szamocina

– Kilkakrotny udział w Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr nad Jeziorem Garda  oraz w Budapeszcie.Instruktor Orkiestry Dętej BPICK

Instruktor: Romuald Wiza

1963-1997 – Członek orkiestry dętej i zespołów muzycznych ZNTK Piła

1984-1995 – Instruktor nauczania gry na instrumentach dętych – ELBUD Wieleń , MGOK Wieleń

1995 – 2009 – Kapelmistrz orkiestry dętej MGOK Wieleń 

2010 – 2018 – Członek i instruktor w orkiestrze dętej RCK Rogoźno

2014 – 2020 – Aktywny członek orkiestry dętej D.K Czarnków

Od r.2018 Instruktor w orkiestrze dętej BPiCK Trzcianka

Od r.2014  Instruktor w orkiestrze dętej MGOK Wieleń

Od 2.01.2020 r.  Kapelmistrz orkiestry dęto-rozrywkowej GOK Kaczory.

 

Prezes Orkiestry Dętej BPiCK” : Przemysław Nowak

 

Spotykamy się: poniedziałki od 15:00 do 20:00

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance

kontakt: 514 081 673

Przejdź do treści