Trzcianecki Fotoklub przy BPiCK

Miejsce krzewienia myśli fotograficznej.

Zrzeszający uznanych twórców i wybitnych praktyków fotografii oraz adeptów aspirujących do tego miana.

W ramach spotkań klubu będziemy poszerzać swoje horyzonty fotograficzne, omawiać strategie obrazowania i ich historyczne odniesienia, doskonalić swój warsztat fotograficzny w odniesieniu do posiadanego sprzętu i oprogramowania.

W ramach spotkań przewidziana jest dyskusja nad przyniesionymi zdjęciami (ich kompozycją walorami- technicznymi, oświetleniem).

Ważną kwestią upowszechniania fotografii będzie organizacja wystaw, prelekcji, konkursów, oraz wspólne poznawanie poszczególnych twórców fotografii w oparciu o literaturę, albumy, wystawy, filmy i osobiste spotkania.

Instruktor: Andrzej Biegowski

spotykamy się: studio fotograficzne przy ul. Broniewskiego 7, II piętro

kontakt: 514 081 673

 

Przejdź do treści