Wypożyczalnia i Oddział – remont

1.08.2017r.


31.07.2017r.


14.07.2017r.

„Remont i modernizacja Wypożyczalni dla dorosłych, Oddziału dla dzieci i młodzieży z Czytelnią, Czytelnią Internetową i adaptacją części Magazynu na Kącik do Zabaw dla dzieci”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 (druk – oferta)

Załącznik nr 2 (warunki udziału w postępowaniu)

Załącznik nr 3 (wykluczenie)

Załącznik nr 4 (przynależność do grupy kapitałowej)

Załącznik nr 5 (wzór – wykaz robót)

Załącznik nr 6 (wzór – wykaz osób)

Załączniki nr 7:

Załącznik nr 7.1 (przedmiar – roboty budowlane)

Załącznik nr 7.2 (przedmiar – elektryka)

Załącznik nr 7.3 (projekt – elektryka)

Załącznik nr 7.4 (projekt wnętrza Oddziału dla dzieci)

Załącznik nr 7.5 (rzut – Oddział dla Dzieci)

Załącznik nr 7.6 (projekt – wykończenie posadzek i ścian w Oddziale dla Dzieci)

Załącznik nr 7.7 (wizualizacja I – Oddział dla Dzieci)

Załącznik nr 7.8 (wizualizacja II – Oddział dla Dzieci)

Dokumenty zapisane są w formacie (PDF)
Program do odczytu dokumentów można pobrać << TUTAJ >>