ZOOM – klub dziennikarski BPiCK

Celem zajęć jest rozwijanie pasji dziennikarskiej, kształtowanie postaw obywatelskich,
społecznych, otwieranie się na świat zewnętrzny oraz poznawanie źródeł informacji we
współczesnym świecie. Działania na zasadzie od ogółu do szczegółu, mają w ostatecznej
formie wskazać uczestnikom zajęć konkretne pola do działania.
Piszemy, filmujemy, rozmawiamy, bierzemy udział w akcjach społecznych oraz publikujemy
nasze teksty w różnych środkach przekazu. Nie ograniczamy się jedynie do słowa pisanego w
formie klasycznej, ale przede wszystkim korzystamy z szerokodostępnych platform służących
do komunikacji.


Kładziemy szczególną uwagę na rozmowy w grupie, które pozwalają poznawać doświadczenia
innych uczestników oraz próbować podczas zajęć, przy wykorzystaniu „burzy mózgów” tworzyć
scenariusze filmów, tekstów, zajęć i akcji.
W ramach zajęć, w sposób praktyczny, poznajemy podstawowe przepisy związane z Ustawą
Prawo Prasowe, uczymy się oddzielenia informacji prawdziwych od fałszywych, poszukiwania
źródeł informacji. Uczymy się również obsługi aparatów, kamer i korzystania z mikrofonu.
Instruktor: Marek Joachimiak


Od 2001 roku zajmuje się dziennikarstwem. Współpracował między innymi z Telewizją Lokalną
w Trzciance, TVN24 oraz TVP Poznań. Współtworzył i tworzył lokalne tygodniki i miesięczniki.
Jeszcze w szkole średniej współpracował z dziennikiem „Gazeta Poznańska”, współtworzył
Cotygodniową Gazetę Powiatową, Tygodnik Notecki i wiele innych. Ciekawym doświadczeniem
dla instruktora była współpraca z portalem naszemiasto.pl, gdzie przez kilka miesięcy
odpowiedzialny był za funkcjonowanie stron poszczególnych miast w północnej wielkopolsce.
Był też wykładowcą oraz współtwórcą projektów, w których razem z młodzieżą tworzył
internetowe telewizje przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Wieleniu (TV Flow), w
Gimnazjum w Lubaszu (AmoTV) a także ze Stowarzyszeniem Wsi Bukowiec „Działajmy
razem”.


Spotykamy się: poprzez kontakt online, prosimy o wysłanie e-maila z informacją o chęci uczestniczenia
w zajęciach – tdk@trzcianka.com.pl

Przejdź do treści